Bel ons: 055 303 22 57 of stuur een email: secretariaat@ppcnpc.nl

Maatschap P&P Consult Maatschap P&P Consult

Welke methodieken?

Bij een behandeling wordt gebruik gemaakt een veelheid aan methodieken en technieken ook wel een integrale aanpak genoemd.

De methodieken die aan de orde komen hebben hun basis in de gedragstherapie, de cognitieve gedragstherapie, transactionele analyse, psycho-educatie, schemagerichte therapie, hypnotherapie, EMDR, de cliëntgerichte therapie, de acceptatie en commitmenttherapie(ACT) en de Interpersoonlijke therapie. Afhankelijk van de klachten en de persoon van de cliënt wordt een passend aanbod geboden aan methodieken. Informatie over:

Cognitieve gedragstherapie:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_gedragstherapie

Gedragstherapie:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gedragstherapie

Transactionele analyse: http://www.transactioneleanalyse.nl/WatisTransactioneleAnalyse/tabid/956/Default.aspx

Schema gerichte therapie:
http://www.ccgt.nl/schematherapie.htm/

Hypnotherapie:
http://www.hypnotherapie.nl/hypnotherapie.aspx/


EMDR:
http://www.emdr.nl/


Clientgerichte therapie:
http://www.vcgp.nl/clienten-voor-clienten/over-de-therapie

ACT Acceptance and Commitment Therapie:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Acceptance_and_commitment_therapy

E-health
Binnen de behandeling wordt u, als u dat wilt, via een beveiligde internetomgeving een extra mogelijkheid ter ondersteuning van de therapie ter beschikking gesteld. Hierin wordt aan u maatwerk geboden en kunt u actief kennis nemen van materiaal (tekst, audio, video, werkbladen, monitoring) dat in overleg met u ter beschikking wordt gesteld en aan de slag binnen uw persoonlijke beveiligde webomgeving.