Bel ons: 055 303 22 57 of stuur een email: secretariaat@ppcnpc.nl

Maatschap P&P Consult Maatschap P&P Consult

Klachtencommissie

Iedere instelling voor geestelijke gezondheidszorg heeft een klachtencommissie, ook P&P Consult.

De klachtencommissie van P&P Consult is alleen bedoeld voor patiënten/cliënten van P&P Consult. Bent u in behandeling (geweest) bij een andere ggz-instelling, neem dan contact op met de klachten-commissie van die instelling.

Niet tevreden? Ondanks dat de professionals van P&P Consult hun uiterste best doen om cliënten te behandelen op een manier die aansluit bij hun behoeften en verwachtingen, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. Bijvoorbeeld over de behandeling, de manier waarop u werd benaderd of over uw verblijf bij P&P Consult. Vaak helpt een gesprek met de hulpverlener al. Als een gesprek met de betrokkenen niet mogelijk is of niet naar tevredenheid verloopt, kunt u contact opgenemen met de leidinggevende van de betreffende afdeling. Soms lost ook dat de problemen niet op. Dan kunt u terecht bij de klachtencommissie.

Aanvullende informatie

klachtreglement

klachtenformulier

klachtenbrochure

Contact Klachtencommissie patiënten/cliënten van P&P Consult

telefoon secretaris: 055 303 22 57
E-mail: secretariaat@ppcnpc.nl

postadres Klachtencommissie patiënten/clienten van P&P Consult, Sutton 15, 7327 AB Apeldoorn

Geschillencommissie

Daarnaast is P&P Consult aangesloten bij een geschillencommissie. Wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening, kunt u een klacht indienen bij onze klachtencommissie.. Als u vindt dat wij er niet samen uitkomen dan kunt u een klacht indienen bij een van de commissies van De Geschillencommissie. De Geschillencommissie is bereikbaar via: https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/klachtenprocedure/

De contactgegevens van De Geschillencommissie zijn:

De Geschillencommissie
Postadres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Bel: 070 310 53 10
Maandag t/m vrijdag
9:00 - 17:00 uur