Bel ons: 055 303 22 57 of stuur een email: secretariaat@ppcnpc.nl

Maatschap P&P Consult Maatschap P&P Consult

Medicatie en het buitenland

Het is verstandig om hier op tijd aandacht aan te besteden.

Gebruikt u of uw minderjarige kind medicijnen die onder de Opiumwet vallen? Deze medicijnen (opiaten) mag u alleen met een speciale verklaring meenemen naar het buitenland. U riskeert strenge straffen als u de regels overtreedt. Informeer bij de ambassade van het land waar u naartoe gaat welke regels in dat land gelden.

Voorbeelden van medicijnen die onder de Opiumwet vallen zijn:

  • sterke pijnstillers;
  • slaap- en kalmeringsmiddelen;
  • ADHD-medicatie;
  • medicinale cannabis.

Gebruikt u of uw minderjarige kind dit soort medicijnen en gaat u naar het buitenland? Raadpleeg dan de lijst met medicijnen die onder de Opiumwet vallen op de website van Farmatec.

Vraag informatie bij ambassade
Vraag bij de ambassade van het land waar u naartoe gaat of er andere regels gelden. Soms is een gelegaliseerde verklaring niet nodig voor een bepaald land of medicijn.

Schengenverklaring
Neemt u medicijnen die onder de Opiumwet vallen mee naar een Schengenland, dan heeft u een Schengenverklaring nodig. Hierin staat dat u of uw kind de medicijnen meeneemt voor eigen gebruik. Uw arts moet de verklaring ondertekenen. Daarna controleert Farmatec de verklaring en verklaart deze rechtsgeldig.

De Schengenverklaring is 30 dagen geldig. Duurt uw reis langer dan 30 dagen? Dan moet

u meerdere Schengenverklaringen invullen zodat de data op elkaar aansluiten.

Voor een aantal landen geldt, dat u deze verklaring zelf nog moet laten legaliseren door het Ministerie van Buitenlandse zaken. Voor andere landen moet u zelf bepaalde formulieren aanvragen.

Schengenverklaring aanvragen
Een Schengenverklaring wordt vanaf 1 januari 2015 afgegeven door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Meer informatie kunt u vinden op de website van het CAK: www.hetcak.nl.

Tip

Van belang is te weten, dat de hele procedure van het aanvragen van verklaringen via het Ministerie 6 weken in beslag kan nemen. M.a.w. het is verstandig tijdig actie te ondernemen.