Bel ons: 055 303 22 57 of stuur een email: secretariaat@ppcnpc.nl

Maatschap P&P Consult Maatschap P&P Consult

Een klacht over P&P Consult? Blijf er niet mee zitten!

Veel patiënten hebben een prettig contact met onze hulpverleners. Maar soms kan het verkeerd gaan. Hebt u problemen met uw behandelaar? Maak het bespreekbaar. Daar zijn verschillende manieren voor.

Patiënten Vertrouwens Persoon

Bent u cliënt in de geestelijkegezondheidszorg, dan kunt u met uw vragen en klachten terecht bij een pvp. De afkorting pvp staat voor patiëntenvertrouwenspersoon. De pvp is niet in dienst van de zorginstelling waar u behandeld wordt, maar van de onafhankelijke Stichting PVP en werkt volgens gedragsregels.

De pvp behartigt uw belangen zoals u die zelf ziet, en doet niets zonder uw toestemming. De hulp van de pvp is gratis.

De pvp ondersteunt alle cliënten. Het maakt niet uit of u in de zorginstelling, thuis of in deeltijd wordt behandeld. Wilt u weten wat een pvp voor u kan doen, klik dan hier.

Wat doet een pvp U kunt bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) terecht met alle klachten over uw verblijf, de behandeling en het behandelend team of de arts. De pvp weet welke rechten en plichten u als cliënt heeft. Hebt u een klacht, dan adviseert de pvp u wat u kunt doen. Vaak worden klachten opgelost door een gesprek te voeren met de hulpverleners. Zo’n gesprek kan de pvp samen met u voeren. Hij kan ook samen met u een brief opstellen voor de hulpverleners.

Klachtencommissie Ook kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van P&P Consult. Hier leest u hoe u dat kunt doen

De pvp adviseert en helpt u bij iedere stap die daarvoor nodig is. Mocht u een advocaat nodig hebben, dan kan de pvp u daar eveneens bij helpen. Hier leest u voorbeelden van hoe een pvp u kan helpen.

Toestemming Tijdens de ondersteuning van een pvp houdt u zelf de regie, de pvp overlegt alle te nemen stappen met u. De pvp heeft een geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming praat de pvp niet met anderen over u of over de klacht.

Waar vind ik een patiëntenvertrouwenspersoon? P&P Consult is een instelling voor Ambulante GGZ. Om in contact te komen met uw patientvertrouwenspersoon neemt u contact op met de Helpdesk PVP via 0900 - 444 8888 of mail aan helpdesk@pvp.nl

Heeft u een vraag of klacht en wilt u ondersteuning van een pvp,
bel dan de Helpdesk PVP op 0900 444 88 88

De Helpdesk PVP is geopend op

  • maandag t/m vrijdag van 10.00 – 16.00 uur
  • zaterdagmiddag van 13.00 – 16.00 uur.

Op feestdagen is de Helpdesk gesloten.

U kunt uw vraag ook per e-mail naar de helpdeskmedewerker sturen. Het adres is helpdesk@pvp.nl. Uw vraag wordt binnen een paar dagen beantwoord.

Daarnaast kent P&P Consult de interne functie van vertrouwenspersoon. Deze is bereikbaar via het mailadres vertrouwenspersoon@ppcnpc.nl. Hierbij kunt u terecht voor uw vragen over de vertrouwelijkheid van uw gegevens en kunt u ook mediation aanvragen in het geval er een vertrouwensbreuk lijkt te gaan ontstaan tussen u en uw behandelaar.

Klachtencommissie U hebt altijd het recht om een klacht bij de vertrouwenspersoon van P&P Consult zelf in te dienen. Ook als u niet eerst met uw behandelaar, een bemiddelaar of de PVP in gesprek wilt.