Bel ons: 055 303 22 57 of stuur een email: secretariaat@ppcnpc.nl

Maatschap P&P Consult Maatschap P&P Consult

Uw privacy

Veelgestelde vragen over privacy in de ggz voor zorgaanbieders.

Moeten zorgaanbieders de declaratiegegevens altijd aanleveren aan het DIS?

Nee, als het gaat om declaratiegegevens van patiënten die een beroep doen op de privacyverklaring, hoeven zorgaanbieders de declaratiegegevens niet door te geven aan het dbc-informatiesysteem (DIS) voor diagnose-behandelcombinaties (dbc). Dit is vastgelegd in de regeling Verplichte aanlevering Minimale dataset gespecialiseerde ggz.

DIS is het systeem waar zorgaanbieders alle informatie aanleveren over de dbc's die zij declareren. De zorgaanbieders zijn eigenaar van het DIS. DIS bevat geen persoonsgegevens, of er nu wel of niet een privacyverklaring is afgegeven.

Is de diagnose ook niet af te leiden uit het gedeclareerde bedrag?

Elke dbc kent per hoofddiagnosegroep een eigen maximumtarief. Als u het maximumtarief in rekening brengt, dan zou dat herleidbaar kunnen zijn naar de hoofddiagnose. Daarom bevat de privacyregeling een artikel hierover. U kunt met de zorgverzekeraar afspraken maken over een alternatieve methode.

Mag een verzekeraar extra informatie bij aanbieders opvragen over patiënten met privacyverklaring?

Ja, dat mag. Partijen kunnen buiten de publieke regelgeving altijd nadere afspraken maken. Dit onderwerp valt buiten de bevoegdheid van de NZa, als zorgaanbieder moet u hierin daarom uw eigen afweging maken.

Is het binnen de forensische zorg ook mogelijk om een privacyverklaring in te dienen?<

Nee, de privacyregeling is gebaseerd op een rechterlijke uitspraak die alleen betrekking heeft op de gespecialiseerde ggz.