Bel ons: 055 303 22 57 of stuur een email: secretariaat@ppcnpc.nl

Maatschap P&P Consult Maatschap P&P Consult

Wat zijn mijn rechten en plichten als patiënt en welke plichten heeft een arts?

Bij een medische behandeling geldt een aantal rechten en plichten voor u en voor de arts of specialist. U heeft bijvoorbeeld het recht uw medisch dossier in te zien. De arts moet u bijvoorbeeld informeren over behandeling en onderzoek. U en uw zorgverlener zijn verplicht zich aan de regels te houden.

Rechten en plichten patiënten

U heeft als patiënt onder andere het recht:

U heeft als patiënt ook plichten:

  • U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren. Hij kan u dan op een verantwoorde wijze onderzoeken en behandelen.
  • U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling. Bijvoorbeeld door adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.

Recht op informatie bij incident in zorgverlening

Vanaf 1 januari 2017 moet een zorgaanbieder u als cliënt altijd informeren als er iets niet goed is gegaan bij de zorgverlening. Ook moet de zorgaanbieder dit opnemen in uw cliëntendossier. Bijvoorbeeld als er bij een operatie iets is gebeurd dat merkbare gevolgen voor u heeft.

U kunt de informatie van uw zorgaanbieder gebruiken als onderbouwing als u een klacht wilt indienen bij een arts of zorginstelling.

Heeft u als patiënt niet voldoende informatie ontvangen nadat er iets niet is goed gegaan in de zorgverlening? Dan kunt u een klacht indienen of een melding doen bij het Landelijk meldpunt zorg. Door uw klacht of melding kan de Inspectie Gezondheidszorg besluiten om onderzoek te doen naar de zorgaanbieder waar u een melding over doet.

Plichten arts

Een arts heeft de plicht om u te helpen. Hij moet u informatie geven over:

  • uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten;
  • de aard en het doel van het onderzoek en de behandeling;
  • de verwachte gevolgen en risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid;
  • andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

Krijgt u niet voldoende informatie van uw arts, dan kunt u om meer informatie vragen.

Informatierecht jongeren en wilsonbekwamen

De arts moet u of uw kind informatie geven over onderzoek en een medische behandeling.

Wie hij informeert hangt af van de leeftijd van het kind en of iemand wilsbekwaam is of niet:

  • Kind jonger dan 12 jaar

De arts informeert de ouders of wettelijke vertegenwoordigers. De wettelijke vertegenwoordiger is een ouder of ander familielid. Of een gemachtigde of een mentor.

  • Kind tussen de 12 en 16 jaar

De arts informeert de ouders en de jongere zelf.

  • Jongeren vanaf 16 jaar

De arts informeert alleen de patiënt.

Informatie bij noodsituatie en informatie weigeren

Soms kan een arts u niet informeren. Bijvoorbeeld in een noodsituatie waarbij hij gelijk moet handelen. En soms moet een arts u informeren, ook als u dit niet wilt. Bijvoorbeeld bij een slecht nieuws bericht.