Bel ons: 055 303 22 57 of stuur een email: secretariaat@ppcnpc.nl

Maatschap P&P Consult Maatschap P&P Consult

Persoonlijkheidsstoornis

Hoe herkent u een persoonlijkheidsstoornis? Allereerst is het goed om te benadrukken dat de meeste mensen zo hun eigenaardigheden hebben. Persoonlijke eigenschappen worden pas een probleem wanneer:

  • Iemands persoonlijke eigenschappen te extreem en hinderlijk worden
  • Iemands gedrag zo onberekenbaar of egocentrisch is dat de omgeving er last van heeft.

En dat niet af en toe, maar vrijwel voortdurend. Er kan dan sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis.

Persoonlijkheidsstoornis

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben een duurzaam en star patroon van stoornissen in denken, voelen en handelen. Dit kunnen denkbeelden zijn over zichzelf of anderen, (te) intens of juist geen gevoel, problemen in de omgang met anderen of impulsiviteit.

Invloed van een persoonlijkheidsstoornis

De invloed van persoonlijke eigenschappen bij iemand met een persoonlijkheidsstoornis komt tot uitdrukking in een groot aantal persoonlijke en sociale situaties. Bijvoorbeeld in het gezin, in vriendschappen of op het werk. Het leidt dus tot omvangrijke beperkingen in het persoonlijke en sociale functioneren.

Voorbeelden van klachten of verschijnselen zijn;

  • Telkens terugkerende conflicten met mensen in de omgeving
  • Een instabiel levenspatroon en niet goed richting aan het leven weten te geven
  • Extreme gevoelsuitingen en sterke stemmingswisselingen
  • Agressieve uitingen en snel impulsief reageren
  • Snel buitengesloten of afgewezen voelen
  • Nauwelijks zelfstandig keuzen in het leven durven te maken en zich angstig aan anderen vastklampen
  • Op een dwangmatige manier bezig zijn alles in het leven perfect te regelen.

Hoe vaak komt een persoonlijkheidsstoornis voor

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis vormen een zeer uiteenlopende groep, die qua gedrag, qua uitingsvorm en ernst van de problematiek onderling sterk kunnen verschillen. Ze bevinden zich in grote getale in de samenleving (zo'n 10% van de bevolking), op verschillende plekken binnen de GGZ, binnen het verslavingscircuit en het forensische circuit.

Diagnose Persoonlijkheidsstoornis

De diagnose Persoonlijkheidsstoornis is niet altijd makkelijk te stellen. Er is een groot overgangsgebied tussen 'normale' en 'ziekelijke' afwijkingen in het karakter. Ook moet zorgvuldig worden gekeken of er niet een andere aandoening in het spel is. Daarnaast bestaat er een grote overlap tussen de diverse persoonlijkheidsstoornissen; mensen met persoonlijkheidsproblematiek hebben vaak verschijnselen van verschillende persoonlijkheidsstoornissen.